Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với Trạm thu phí Tào Xuyên mới (Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa) do Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa quản lý và khai thác.

Kiem tra, giam sat cong tac thu phi Tram thu phi Tao Xuyen - Anh 1

Trạm thu phí Tào Xuyên. Ảnh: Thanhnien.vn

Đối tượng kiểm tra: Trạm thu phí Tào Xuyên mới trên Quốc lộ 1A tại Km 286+397, địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa quản lý và khai thác. Phạm vi sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại Trạm thu phí trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra tại Trạm thu phí.

Đoàn kiểm tra bao gồm ông Lê Ngọc Minh, Cục trưởng - Trưởng Đoàn; ông Mai Xuân Sơn, Phó Cục trưởng - Phó trưởng Đoàn kiểm tra; ông Hồ Văn Sự, Đội trưởng - Phó trưởng Đoàn kiểm tra; ông Lê Hồng Sơn, Phó trưởng - Phó trưởng Đoàn kiểm tra; cùng 18 thành viên khác thuộc các cục, vụ đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa (tối thiểu 03 lãnh đạo và 03 cán bộ có trách nhiệm thay mặt Công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca, mỗi ca 02 người).

Đoàn sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu thu phí đối với Trạm thu phí Tào Xuyên mới; yêu cầu đơn vị báo cáo những nội dung kiểm tra và chấp hành việc kiểm tra, giám sát và lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định.

Quyết định cũnggiao Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục Đường bộ) theo dõi, giám sát và xử lý, giải quyết các kiến nghị trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Hữu Oanh