Nhiều tuyến đường chính của di sản Hội An đang bị đào bới nham nhở, ảnh hưởng đến dịch vụ du lịch ở thành phố này. Báo Lao Động số 252 ra ngày 30.10 đã có bài "Dự án hạ tầng làm phiền du khách".