QĐND - Đây là một trong nhiều chủ trương được Đảng ủy Quân đoàn 1 đặc biệt coi trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nói chung, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nói riêng. Theo đó, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Quân đoàn phân công từng đồng chí ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Đặc biệt, Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu các đảng ủy viên tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra không báo trước thời gian nhằm đánh giá thực chất kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Thông qua các cuộc kiểm tra, từng đảng ủy viên có kết luận cụ thể, đánh giá toàn diện cả mặt được và chưa được, trong đó chú trọng những mặt, những khâu còn hạn chế, đồng thời xác định cụ thể thời gian để cấp ủy và người chỉ huy các cấp sửa chữa dứt điểm, không để dây dưa kéo dài.

QĐND - Đây là một trong nhiều chủ trương được Đảng ủy Quân đoàn 1 đặc biệt coi trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nói chung, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nói riêng. Theo đó, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Quân đoàn phân công từng đồng chí ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Đặc biệt, Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu các đảng ủy viên tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra không báo trước thời gian nhằm đánh giá thực chất kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Thông qua các cuộc kiểm tra, từng đảng ủy viên có kết luận cụ thể, đánh giá toàn diện cả mặt được và chưa được, trong đó chú trọng những mặt, những khâu còn hạn chế, đồng thời xác định cụ thể thời gian để cấp ủy và người chỉ huy các cấp sửa chữa dứt điểm, không để dây dưa kéo dài.

Từ việc triển khai thực hiện quyết liệt chủ trương nói trên, nên chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn khá đồng đều; nhiều mặt hạn chế, yếu kém trước đây đã được khắc phục. Tình hình đơn vị ổn định, cán bộ, chiến sĩ đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Lê Long Khánh