Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thành lập 4 đoàn liên ngành kiểm tra chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên đợt II năm 2016 tại các huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Các đoàn có trách nhiệm thực hiện kiểm tra theo nội dung Kế hoạch số 360 ngày 17/4/2012 của Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian kiểm tra tại mỗi huyện tối thiểu 1 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 28/11/2016. Kết thúc đợt kiểm tra, các đoàn báo cáo kết quả thực hiện cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh trước ngày 9/12/2016.

Tại huyện Sơn Tịnh, đoàn do ông Huỳnh Văn Thái, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tại huyện Nghĩa Hành, đoàn do bà Võ Thị Phượng, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tại huyện Đức Phổ, đoàn do ông Đinh Văn Quân, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tại TP Quảng Ngãi, đoàn do ông Lương Kim Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh làm Trưởng đoàn.

Hàn Ngọc