SGTT.VN - Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý đối với các dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trước ngày 30.11.

Cụ thể, các dự án bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép qua từng thời kỳ, bao gồm: các dự án đầu tư khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí (kể cả casino); dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng (gồm biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn).