Đôi lúc phần mềm chống Virus đang cài đặt trên hệ thống không thể phát hiện ra một số Virus, Spyware, Malware, Womrs, Trojans hoặc Adware do chưa được cập nhật dữ liệu hoặc một lý do nào đấy. Và bạn muốn kiểm tra an toàn của hệ thống tác giả khuyên bạn hãy sử dụng RemoveIT Pro v4 SE để thực hiện kiểm tra những tiến trình đang hoạt động của một số định dạng Virus, Spyware, Trojans, Worms, Malware mà phần mềm chống Virus đang sử dụng không phát hiện được. Bài viết sẽ giới thiệu về RemoveIT Pro v4 SE để bạn có thể dễ dàng sử dụng nó....