9h sáng 18/2 đã diễn ra cuộc họp báo thông báo về kế hoạch kiểm toán 2014 của Viện Kiểm toán Nhà nước với nhiều nội dung đáng chú ý.

Nói về kết quả kiểm toán năm 2013, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết đã thực hiện 151 cuộc kiểm toán. Tổng hợp kiểm toán từ 150 báo cáo kiểm toán đã phát hành, kiến nghị xử lý tài chính 22.778,1 tỷ đồng. Trong đó các khoản tăng thu 4.014,4 tỷ đồng, các khoản giảm chi 5.290,8 tỷ đồng, các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách Nhà nước 2.587,5 tỷ dồng, các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 9.817,5 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác 1.067,9 tỷ đồng.

Theo ông Khái, 4 vụ việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ là: Việc quản lý vốn gây thất thoát ở Công ty tài chính Sông Đà, việc gây ra khả năng mất vốn tại Tổng công ty Thủy sản (Seaprodex) và việc cho vay tiền đầu tư tại một số dự án bất động sản nhưng không chấp hành việc đảm bảo xảy ra tại 2 chi nhánh (chi nhánh Bình Phú và chi nhánh TP.HCM) của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Ông Lê Minh Khái (đứng giữa) phát biểu trong buổi họp báo.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện một số ngân hàng có dấu hiệu sai phạm khi bán ngoại tệ vượt trần quy định liên quan đến Tập đoàn hóa chất VN và đã chuyển cho Thanh tra Ngân hàng Nhà nước làm rõ. Theo Kiểm toán Nhà nước, các ngân hàng có liên quan đến các sai phạm trên gồm Chinatrust ở TP.HCM, HSBC Việt Nam, Eximbank, Agribank.

Năm 2014, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 185 cuộc kiểm toán (gồm 14 bộ, ngành, cơ quan trung ương; 35 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó lồng ghép kiểm toán 5 chuyên đề trong 7 cuộc kiểm toán tại 7 địa phương; 17 chuyên đề độc lập; 35 dự án đầu tư; 42 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước; 11 đầu mối kiểm toán thuộc Bộ Quốc phòng; 30 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng và cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013).

Một số doanh nghiệp trong ngành Xây dựng trong kế hoạch kiểm toán năm 2014 là: Tổng công ty Viglacera, Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng, Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội…

Năm 2014, nhằm tăng cường kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. KTNN tập trung một số nội dung sau:

Tập trung kiểm toán kết quả thực hiên chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời kiểm toán công tác quản lý thu ngân sách theo Luật quản lý thuế, phân tích cơ cấu các khoản thu phí, lệ phí.

Ngoài ra còn kiểm toán việc huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí, học phí, viện phí, thu dịch vụ và liên doanh, liên kết tại các ngành y tế, giáo dục, giao thông đang được dư luận xã hội quan tâm … Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổng số đầu mối kiểm toán năm nay là 185 (gồm 14 bộ, ngành, cơ quan trung ương; 35 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó đã lồng ghép kiểm toán 5 chuyên đề trong 7 cuộc kiểm toán tại 7 địa phương; 17 chuyên đề độc lập; 35 dự án đầu tư; 42 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước; 11 đầu mối kiểm toán thuộc Bộ Quốc phòng; 30 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng và cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013).

Phó tổng KTNN Lê Minh Khái cho biết, so với năm 2013 tổng số cuộc kiểm toán của KTNN năm 2014 tăng 11 cuộc, đồng thời KTNN cũng đổi mới trong xây dựng kế hoạch, mở rộng để kiểm toán chặt chẽ hơn. Tuy tăng về số lượng nhưng quy mô và phạm vi các cuộc kiểm toán năm 2014 cũng bằng với năm 2013.

Như Ý