TT - Ngày 23-6, Kiểm toán Nhà nước đã chính thức "ra quân" kiểm toán "ông lớn" Tập đoàn Điện lực VN. Theo kế hoạch, năm nay có 18 tổng công ty và tập đoàn nhà nước cùng năm ngân hàng, tổ chức quốc doanh sẽ được kiểm toán. Ông Lê Minh Khái, phó tổng Kiểm toán Nhà nước, đã trả lời Tuổi Trẻ.