Thành phố Hà Nội đang tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao nhận thức, thực hành đúng về vệ sinh an toàn thưc phẩm cho người dân, đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ “trang trại đến bàn ăn.”

Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra từ nuôi trồng, sơ chế, chế biến, lưu thông đến bảo quản và sử dụng thực phẩm; kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý cũng như xây dựng hệ thống giám sát, thông tin phát hiện tình hình ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm.

Thành phố cũng đặt mục tiêu khống chế ngộ độc thực phẩm dưới 8 ca/trên 100.000 dân, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố.

Chương trình cũng sẽ quy hoạch và phát triển vùng rau an toàn, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn, thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố, duy trì 3.250ha rau an toàn, phát triển lên 4.000ha vùng trồng rau an toàn; quy hoạch mạng lưới giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn thành phố Hà Nội.

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thành phố sẽ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn thực phẩm như sản xuất kinh doanh rau an toàn, thực phẩm sạch, người tiêu dùng thông thái, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố...để giúp người dân hiểu rõ tính cấp thiết và quan trọng của an toàn thực phẩm với đời sống cộng đồng./.

Tuyết Mai (TTXVN)