Văn bản yêu cầu các đơn vị phối hợp với Trung tâm y tế huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm tại các đơn vị, vận động phụ huynh và học sinh tham gia tích cực các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm.

Kiem soat chat quy trinh cung ung dich vu an uong tai truong hoc - Anh 1

Các đơn vị có bếp ăn bán trú thực hiện nghiêm túc các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ quy trình cung ứng các dịch vụ ăn uống tại trường học; đồng thời gắn chỉ tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm với các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn hằng năm.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định về hoạt động y tế theo các văn bản của Sở và Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Sơn La đề nghị các đơn vị có báo cáo sơ kết học kỳ I gửi trước ngày 9/12; báo cáo tổng kết trước ngày 5/6 hằng năm.