Có một anh Vẹt sau khi học được vài tiếng Người thì lấy làm hãnh diện và tự phụ. Anh ta tuyên bố:

- Ta biết nói tiếng Người. Từ nay các người sẽ không bao giờ nghe ta nói một lời nào bằng tiếng chim nữa.

- “Ồ”, mấy chị chim Chìa Vôi thốt lên. “Thông minh làm sao. Anh ta chỉ nói bằng tiếng Người. Anh ta khinh rẻ tiếng chim”.

- “Anh ta biết nói tiếng Người ư?”, bác Quạ già hỏi. “Thì đã sao. Thế càng tốt. Nhưng như thế không có nghĩa là anh ta thông minh hơn những kẻ khác. Tôi cũng biết nói tiếng Người nhưng chưa bao giờ tôi cho mình là một nhà thông thái”.

- “Thế thì bác nói với anh ta bằng tiếng Người đi”, mấy chị chim Chìa Vôi năn nỉ. “Chúng em cam đoan là anh ta chẳng bao giờ nói với bác bằng tiếng chim đâu”.

- “Để tôi thử xem”, bác Quạ nói rồi nhảy sang cành cây, nơi anh Vẹt đang ngồi.

- “Chào anh Vẹt”, bác Quạ cất tiếng chào và tự giới thiệu bằng tiếng Người rất rành rẽ. “Tôi là Quạ. Vẹt là thằng ngu”.

Anh Vẹt cũng đáp lại bằng tiếng Người rất trịnh trọng: “Vẹt là thằng ngu”.

- “Bác nghe thấy chưa?”, mấy chị Chìa Vôi thán phục reo lên. “Anh ta đã làm cho bác tin rồi chứ? Anh ta nói được tiếng Người”.

- Vâng, tôi tin. Và tôi công nhận là anh ta nói rất đúng.

(Theo internet)