KTNT - Năm 2007, "miền đất khó" Hà Tĩnh phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của thiên tai, thời tiết. Ngành kiểm lâm cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng ấy, nhất là khi đang trong lộ trình thực hiện nghị định mới của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngành. Tuy nhiên, từ trong khó khăn, ngành đã giành được không ít thắng lợi.