Ngày 19/6, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phải kiểm điểm nghiêm túc về thiếu sót, khuyết điểm và trách nhiệm cụ thể, có hình thức xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép tại Quảng Ninh.