Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân vì chậm GPMB theo đề nghị của Bộ GTVT. Bên cạnh đó, hai tỉnh này phải tiếp tục tổ chức GPMB cho các hạng mục Trạm thu phí số 2 thuộc địa phận tỉnh Bình Dương và vòng xoay cầu Hang thuộc địa phận Đồng Nai.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân do chưa triển khai kịp thời và báo cáo đầy đủ việc thực hiện kết luận của Bộ.

Văn bản của Bộ GTVT yêu cầu Công ty TNHH BOT QL1K phối hợp chặt chẽ với địa phương, bố trí đầy đủ kinh phí thực hiện dứt điểm GPMB và thi công các hạng mục còn lại theo đúng thiết kế, tăng cường duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường. Đơn vị này cũng được yêu cầu kịp thời sửa chữa hư hỏng mặt đường, hệ thống thoát nước, đảm bảo ATGT và lưu ý phương án bán vé tháng cho các phương tiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Thiện Anh