UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Kết luận số 250/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Thanh Tùng, Trưởng thôn Văn Nhuệ, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi (bị tố có nhiều hành vi vi phạm pháp luật về công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản...). Đây là vụ việc khiếu kiện tập thể, công dân từng không đồng tình với các kết luận giải quyết trước đó của cấp huyện và xã.

Ông Tùng bị tố cáo ở 5 nội dung gồm: 1: Họp dân chỉ với số lượng 15 người để quyết định bán 2 triệu đồng/sào đất 03; 2: Tự ý bán thêm 9 mẫu 7 miếng ruộng 03 so với nghị quyết họp dân; 3: Tự ý làm giao thông, thủy lợi nội đồng mà không xin ý kiến dân, chất lượng đường bê tông kém; 4: Tự ý bán 1.000m 2 đất ruộng công ích của xã; 5: Sử dụng tiền bán ruộng của dân chi tiêu bất hợp lý) và 1 nội dung phản ánh (chưa được làm rõ gần 600 triệu đồng, tiền bán đất của dân).

Ở nội dung 1, đoàn thanh tra đã làm rõ, ông Tùng tổ chức họp dân chỉ với 15 người là tố cáo không đúng. Trong cuộc họp, các hộ dân đã nhất trí dành 20 mẫu chân ruộng thuận tiện canh tác cho các hộ đăng ký gắp phiếu, nếu trúng thì tự nguyện đóng góp 2 triệu đồng/sào để lấy phí làm giao thông, thủy lợi nội đồng chứ không phải bán ruộng 03 như đơn tố cáo. Tuy nhiên, việc làm này của Tiểu ban dồn thửa, đổi ruộng (DTĐR) thôn Văn Nhuệ chưa đảm bảo nội dung tinh thần Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về công tác này. Ban Chỉ đạo DTĐR xã có biết việc này, nhưng không có văn bản chỉ đạo, báo cáo với cấp trên để có biện pháp xử lý, hướng dẫn kịp thời.

Nội dung 2 được xác định tố cáo chỉ đúng một phần vì là dân tự nguyện đóng góp tăng thêm 9 mẫu 7 miếng (lấy kinh phí làm 2 con đường giao thông). Trách nhiệm thuộc về Tiểu ban DTĐR thôn Văn Nhuệ do trình độ, năng lực hạn chế đã không tính toán chính xác, chặt chẽ dẫn đến việc tăng thêm diện tích ruộng tự nhận.

Nội dung tố cáo 3 là sai vì việc làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng có tổ chức họp dân (xác minh 175 hộ dân trong thôn đều được biết, nhất trí). Còn nội dung chất lượng công trình kém (đường mới làm được 4 tháng đã nứt, gãy) là đúng. Trách nhiệm này được xác định thuộc về Tiểu ban DTĐR thôn và xã (không có chuyên môn, xây dựng không có thiết kế kỹ thuật; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát).

Nội dung 4 cũng được xác định là sai. Phần diện tích được cho là ông Tùng tự ý bán cho dân là đất dân tự thuê thầu với UBND xã Văn Nhuệ.

Nội dung 5 sai. Số tiền (11, 85 triệu đồng) được trích từ nguồn tiền thu do nhân dân tự nhận ruộng thuận tiện canh tác (không phải tiền bán ruộng như đã nêu ở nội dung 1). Việc chi hỗ trợ cải tạo bằng số tiền này đã được đưa ra họp bàn, nhân dân nhất trí.

Kết quả thanh tra khẳng định: Nội dung phản ánh số tiền 581,4 triệu đồng từ việc thu tiền bán đất của dân chưa làm rõ là sai. Các nội dung thu, chi từ số tiền nói trên đã được theo dõi, phản ánh trên sổ sách ghi chép kèm theo chứng từ và được đa số nhân dân trong thôn nhất trí việc chi. Đoàn xác minh chưa phát hiện có tư túi cá nhân của ông Lê Thanh Tùng và Tiểu ban DTĐR của thôn Văn Nhuệ.

Với những nhận định kể trên, UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Ân Thi kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Văn Nhuệ (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Kiểm điểm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Văn Phiến, Bí thư Đảng ủy xã, nguyên Chủ tịch UBND xã Văn Nhuệ, Trưởng ban DTĐR xã vì đã buông lỏng công tác chỉ đạo điều hành việc DTĐR để thôn Văn Nhuệ xảy ra các sai phạm. Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy xã Văn Nhuệ kiểm điểm có xử lý trách nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư và các Chi ủy viên Chi bộ thôn Văn Nhuệ (nhiệm kỳ 2012 - 2015).

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tại địa phương. Quán triệt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tới người dân. Nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo trong việc xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Văn Nhuệ kiểm điểm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Văn Chào, cán bộ địa chính - thành viên Ban Chỉ đạo DTĐR. Ông Chu Văn Cánh, Bí thư Chi bộ thôn Văn Nhuệ, Trưởng thôn Văn Nhuệ giai đoạn 1997 - 1998 vì đã cho thuê thầu trái thẩm quyền và buông lỏng công tác quản lý lãnh đạo thôn. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Thanh Tùng, Trưởng thôn Văn Nhuệ thời điểm thực hiện DTĐR năm 2014 - 2015 theo Kết luận 02 ngày 26/2/2016 của UBND huyện Ân Thi.

Phương Anh