Tin từ tổ kiểm tra Pháp lệnh Cán bộ, công chức và cải cách hành chính (Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận) cho biết đã có sáu công chức và một tập thể thực hiện giờ giấc làm việc thiếu nghiêm túc.