Phát biểu tại Hội nghị “Doanh nghiệp triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát” diễn ra ở Hà Nội ngày 14/4/2008, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: “Lạm phát là một vấn đề không bình thường của nền kinh tế. Chống lạm phát cũng buộc phải sử dụng một số “biện pháp không bình thường”, trong đó có những biện pháp hành chính.