Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược cho biết, từ đầu tháng 1-2008 đến nay, Cục đã nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh giá thuốc của 15 doanh nghiệp với tổng số 108 mặt hàng...