Kido đã nắm 65% cổ phần dầu Tường An và công ty này sẽ trở thành công ty con của Kido.

Kido da nam 65% co phan dau Tuong An - Anh 1

CTCP Tập đoàn Kido (mã KDC) hôm nay (24/11) cho biết đã hoàn tất việc chào mua công khai hơn 12,3 triệu cổ phiếu CTCP Dầu thực vật Tường An (mã TAC). Như vậy, Kido đã nắm 65% cổ phần dầu Tường An và công ty này sẽ trở thành công ty con của Kido.

Trước đó, hồi cuối tháng 10, Kido quyết định tăng giá chào mua từ 78.000 đồng lên 82.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời gia hạn thêm thời gian thực hiện việc chào mua công khai đến ngày 23/11. Với mức giá này, Kido có thể đã chi hơn 1.000 tỷ đồng để nắm lượng cổ phần nói trên.

Song song với việc chào mua công khai, hai lãnh đạo từ phía Kido là ông Trần Lệ Nguyên, Tổng Giám đốc, và bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Tổng Giám đốc, cũng đã tham gia vào Hội đồng quản trị dầu Tường An.

9 tháng đầu năm, các ngành hàng sản xuất kinh doanh chính của Kido tăng 30% lên mức 1.445 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.009 tỷ đồng.

Trường Văn