KDC đã phải chi khoảng hơn 1.000 tỷ đồng cho việc hoàn tất gom 65% cổ phần TAC.

Kido da gom xong 65% co phan Dau Tuong An - Anh 1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC ) vừa công bố thông tin trên cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc hoàn tất mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC ).

Theo thông báo, ngày 24/11/2016, Kido đã hoàn tất việc chào mua công khai cổ phần mục tiêu TAC với số lượng cổ phần mua được là 12.337.130 cổ phần, tương ứng với 65% tổng số cổ phần phát hành của TAC.

Trước đó, để đảm bảo thành công đợt chào mua công khai cố phiếu TAC của KDC, Hội đồng quản trị KDC quyết định tăng giá chào mua từ 78.000 đồng lên 82.000 đồng/cổ phần.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian thực hiện chào mua công khai từ 45 ngày lên 60 ngày. Thời gian nhà đầu tư đăng ký bán cố phiếu TAC từ ngày 10/10/2016 - 23/11/2016.

Với mức giá trên, KDC đã phải chi khoảng hơn 1.000 tỷ đồng cho việc hoàn tất gom 65% cổ phần TAC.

Huyền Châm