Tranh nhau vị trí săn cá hồi, 2 con gấu đã có màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như 2 võ sĩ quyền Anh.

Kich tinh man quyet chien sinh tu gianh cho san ca hoi cua hai con gau lon - Anh 1

Kich tinh man quyet chien sinh tu gianh cho san ca hoi cua hai con gau lon - Anh 2

Kich tinh man quyet chien sinh tu gianh cho san ca hoi cua hai con gau lon - Anh 3

Kich tinh man quyet chien sinh tu gianh cho san ca hoi cua hai con gau lon - Anh 4

Kich tinh man quyet chien sinh tu gianh cho san ca hoi cua hai con gau lon - Anh 5

Kich tinh man quyet chien sinh tu gianh cho san ca hoi cua hai con gau lon - Anh 6

Kich tinh man quyet chien sinh tu gianh cho san ca hoi cua hai con gau lon - Anh 7

Kich tinh man quyet chien sinh tu gianh cho san ca hoi cua hai con gau lon - Anh 8