Giá cả nhiều mặt hàng đang có xu hướng rẻ hơn. Đây có thể coi là những thành công bước đầu của các giải pháp kích cầu tiêu dùng như cấp bù lãi suất khiến chi phí sản xuất đầu vào của doanh nghiệp được tiết giảm, hay hỗ trợ thuế tiêu thụ đặc biệt khiến cho hàng hóa đến tay người tiêu dùng với mức giá hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, việc giảm giá mới tập trung vào một số mặt hàng có tỷ lệ giá trị gia tăng tại Việt Nam, hoặc rất thấp, hoặc bằng 0.