Trước tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, theo dự báo, năm 2009 là năm khó khăn đối với ngành du lịch Quảng Nam. Vì thế, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương đang nỗ lực quảng bá, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm nhằm thu hút du khách.. Xem theo ngày :