Giadinh.net - Hôm qua, nhà thiết kế nổi tiếng thế giới David Fisher đã giới thiệu mô hình "Tháp năng ...