24H.COM.VN - Cứ tưởng ngoài siêu thị mới khuyến mãi, ai dè vụ này có ở mọi lúc, mọi nơi, với mọi đối tượng