Các nhà trường hoàn thành nối cáp quang internet. Khuyến khích nhà trường sử dụng Internet đồng thời của nhiều nhà mạng khác nhau để đảm bảo chất lượng và sự ổn định dịch vụ internet.

Khuyen khich truong su dung internet dong thoi nhieu mang khac nhau - Anh 1

Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành: Mỗi trường trang bị ít nhất 2 bộ máy tính, 1 máy in và 1 webcam. Mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng.

Về trang bị thiết bị CNTT phục vụ dạy-học: Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo đủ máy tính phục vụ dạy - học môn Tin học (tiểu học đạt tỷ lệ 24 học sinh/1 máy tính, trung học cơ sở đạt tỷ lệ 16 học sinh/1 máy tính và trung học phổ thông đạt tỷ lệ 12 học sinh/1 máy tính). Các phòng máy tính phục vụ dạy học phải được nối mạng Internet.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin.

Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng.