Ngày 22-11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao (CNC) tại Hà Nội.

Khuyen khich hoat dong nong nghiep cong nghe cao - Anh 1

Theo Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Di truyền Nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) Đỗ Năng Vịnh, Hà Nội có nhiều tiềm năng về tự nhiên, địa lý, thổ nhưỡng cũng như nguồn lực chất xám để tập trung phát triển nông nghiệp CNC. Tuy nhiên, kết quả phát triển nông nghiệp CNC đến nay còn hạn chế, với biểu hiện manh mún, chất lượng không cao, tự phát và dàn trải cũng như thiếu bản sắc, sự bứt phá cần thiết. Vì vậy, cần có sự quan tâm, đầu tư và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp một cách thỏa đáng, đúng tầm, đúng yêu cầu và vai trò của nông nghiệp CNC trong bối cảnh hội nhập.

"Phải làm sao để gia tăng chất lượng, giá trị gia tăng đối với mỗi sản phẩm nông nghiệp cũng như tham gia xuất khẩu" - ông Vịnh đặt vấn đề.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, cơ quan chức năng, nhất là giới DN và hộ gia đình cần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, tìm kiếm để nhận diện và nhân rộng những mô hình sản xuất CNC; tập trung đầu tư vào những sản phẩm, rau, hoa hoặc quả có sức cạnh tranh mạnh, độc đáo trên thị trường. Từ đó, từng bước nâng cao thu nhập, lợi nhuận tính trên mỗi đơn vị diện tích sản xuất và xác lập thương hiệu riêng cho nông nghiệp Thủ đô. Các chuyên gia nhấn mạnh: "Phải đạt được tiêu chí hiện đại, hiệu quả và bền vững".

Cơ quan chức năng cần làm tốt vai trò dẫn dắt thông qua công tác quy hoạch, xác định lộ trình phát triển từng loại sản phẩm một cách cụ thể, hợp lý. Muốn sản xuất lớn phải thực hiện liên kết, thay đổi hẳn cách thức sản xuất, tiếp cận các chuẩn mực của thị trường khu vực, quốc tế.

Định hướng đến năm 2020, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp có ứng dụng CNC ở Hà Nội sẽ chiếm khoảng 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tập trung hỗ trợ ứng dụng CNC đối với giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, đưa vào hoạt động một số khu, trung tâm nông nghiệp CNC…

Hồng Sơn