Sau một ngày, họ lại lấn sâu hơn một chút vào cuộc khủng hoảng tài chính vốn đã trở nên nghiêm trọng lắm rồi.