Tổ chức khủng bố IS đang lên kế hoạch tấn công Hàn Quốc.