TT - Bao đời "sống trên đá chết vùi trên đá", 8 vạn đồng bào vẫn ước ao một con đường, nên khi đường thi công “hòm hòm” được đoạn nào, anh chị em tổ chức thông xe, cờ trống rợp trời, xây dựng cơ sở vật chất cho bà con ngay đến đó. Nhiều người Mông, người Pu Péo, người Lô Lô đã đứng khóc nức nở ven đường trong lễ thông xe bởi vui quá...