(VEN) - Báo Financial Times dẫn ý kiến của nhà tài chính nổi tiếng - George Soros cho biết, khu vực đồng tiền chung châu Âu (euro) hiện đang cùng một lúc trải qua 3 cuộc khủng hoảng: khủng hoảng tiền tệ, ngân hàng và khủng hoảng thị trường trái phiếu có chủ quyền.

Ông cho rằng, vào thời điểm thành lập khu vực đồng tiền chung châu Âu, người ta dự định sẽ cân bằng được các chỉ tiêu kinh tế và tài chính của các nước tham gia. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả đều diễn ra theo chiều ngược lại. Kết quả là, hiện nay trong khu vực đồng euro hình thành một hệ thống 2 cấp. Trong khi có những nước thuận sai thương mại bền vững như Đức, thì có nhiều nước bị thâm hụt thương mại kinh niên và những nước này hiện nay đang trong tình trạng “không thể chịu đựng nổi”. Để khắc phục các cuộc khủng hoảng nói trên, theo Soros, khu vực đồng euro phải tiến hành 2 cuộc cải cách quan trọng. Thứ nhất, song song với việc ổn định thị trường trái phiếu có chủ quyền, cần phải “cứu hệ thống ngân hàng”, trong đó có việc tăng vốn cho một số ngân hàng và giảm bớt của số khác. Thứ hai, tạo ra những điều kiện mới để các nước thành viên khu vực đồng euro thu hút vốn tư bản tư nhân bằng cách phát hành trái phiếu châu Âu. Không có cải cách cụ thể, tình hình tài chính của khu vực đồng euro không thể ổn định được. Đó là ý kiến của Soros./. ML (Prime Tass)