Trạm quan sát Odusan nằm giữa biên giới hai miền Triều Tiên trở thành một điểm nóng thu hút khách du lịch.