Từ nay đến cuối năm, khu Kinh tế Nghi Sơn sẽ triển khai 7 chương trình trọng tâm.

Từ đầu năm 2012, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) đã ban hành chương trình công tác năm 2012, trong đó xác định rõ phương châm chỉ đạo điều hành luôn bảo đảm tính dân chủ, đúng thẩm quyền và quy chế làm việc, coi trọng tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Do vậy, ban quản lý thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu; điều chỉnh, bổ sung các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả cao nhất. Chính vì thế, 7 tháng năm 2012, Ban Quản lý KKTNS đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các mặt công tác.

Trong công tác cải cách hành chính, ban quản lý đã sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa - tại chỗ”; qua đó đã tiếp nhận và giải quyết trên 430 hồ sơ các loại; trên 95% thủ tục hành chính được giải quyết sớm hơn thời hạn và quy định của pháp luật.

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, ban quản lý đã hoàn thành thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng nhà thầu tư vấn lập quy hoạch các dự án Đảo Mê, Khu Công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng; trình UBND tỉnh phê duyệt các đề án quy hoạch: Điều chỉnh mở rộng KKTNS, quy hoạch khu dân cư Tùng Lâm, quy hoạch Khu Du lịch sinh thái rừng Trường Lâm... Triển khai nghiên cứu lập dự toán quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 mở rộng Khu Công nghiệp Hoàng Long, trình Sở Xây dựng thẩm định. Trình UBND tỉnh xin bổ sung diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga và thành lập khu B - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn. Hoàn thành việc cắm mốc giới, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công tuyến đường N3 - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn. Giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch cho hơn 10 công ty và bàn giao mốc giới hạn mặt bằng cho các nhà đầu tư...

Trong công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ban quản lý đã đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, kiểm tra chất lượng và bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng như: Đường Đông Tây 2, đê chắn sóng Cảng Nghi Sơn, hệ thống cấp nước thô, nạo vét luồng và khu quay trở tàu 3,5 vạn tấn Cảng Nghi Sơn. Đồng thời, tiếp tục triển khai các công trình như đường 513 mở rộng, đường Bắc Nam 2, Bắc Nam 1B, các khu tái định cư, đặc biệt là các dự án phục vụ trực tiếp cho Khu Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Công tác xúc tiến đầu tư cũng thu được nhiều kết quả, trong đó Ban Quản lý KKTNS đã cấp mới giấy phép đầu tư cho 7 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 981,5 tỷ đồng. Trong KKTNS có 4 dự án với tổng vốn đăng ký 301,5 tỷ đồng; các khu công nghiệp có 3 dự án với tổng vốn đăng ký 680 tỷ đồng. Điều chỉnh vốn đăng ký đầu tư 2 dự án, tăng thêm 208 tỷ đồng; thu hồi 1 giấy chứng nhận đầu tư dự án tại KKTNS.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Quản lý KKTNS cũng xác định rõ những tồn tại, hạn chế như: Chất lượng tư vấn trong khâu lập quy hoạch chi tiết, lập dự án thiết kế kỹ thuật, năng lực của một số nhà thầu hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Chính quyền địa phương có lúc, có nơi còn xem nhẹ việc quản lý quy hoạch xây dựng. Cơ chế phối hợp trong xử lý vi phạm quy hoạch xây dựng chưa nhịp nhàng. Việc giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng bị ảnh hưởng, chậm so với kế hoạch. Lực lượng cán bộ mỏng, chưa có cán bộ đầu mối trực tiếp nằm vùng nắm bắt tình hình tại các doanh nghiệp.

Từ nay đến cuối năm, Ban Quản lý KKTNS tập trung chỉ đạo triển khai 7 chương trình trọng tâm. Trong đó công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tập trung làm tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 và triển khai xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; rà soát các quy định, thủ tục hành chính đối với 43 thủ tục hành chính thường phát sinh quan hệ giao dịch.

Duy trì, cải tiến, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức đánh giá sau chứng nhận lần 1. Rà soát, đánh giá quy hoạch phát triển khu kinh tế và các khu công nghiệp, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch. Hoàn thành bước chuẩn bị đầu tư, ký hợp đồng và thi công xây dựng một số dự án như tái định cư di dân đường 513, tái định cư thôn Liên Sơn, đường vào Cảng Công Thanh... Xây dựng kế hoạch vốn năm 2013 trình UBND tỉnh và các cấp, ngành có thẩm quyền phê duyệt; hoàn thiện hồ sơ hoàn ứng các công trình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân trong quý III-2012. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình, trọng tâm là các công trình phục vụ Khu Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tăng cường quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực