Bộ Tài chính vừa có công văn gửi cục thuế, cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách Nhà nước khác áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính vừa công văn số 15120 về chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu NSNN khác áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố và Cục Hải quan

Theo đó, có hai khu kinh tế không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan từ ngày 1/9/2016 mà chỉ áp dụng chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu theo quy định pháp luật hiện hành,bao gồm: Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó,hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016.

Hàng hóa sản xuất và được tiêu thụ trong khu, được xác định là hàng hóa sản xuất và tiêu thụ nội địa, không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Luật này.

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư khai thác khoảng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên, dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB) thuộc khu kinh tế cửa khẩu được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Đáng chú ý, có quy định không thực hiện chính sách miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan quy định tại khoản 5 Điều 20 Quyết định số 72.

Hàng hóa là vật liệu xây dựng từ nội địa Việt Nam hoặc từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan được miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Quyết định số 72 từ 1/9/2016 trở đi thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.