ND- Ngày 27-11, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp một số học viện và trường đại học tổ chức Tọa đàm khoa học "Giá trị thực tiễn của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đối với công tác giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại các học viện và nhà trường".

14 tham luận được gửi tới và trình bày tại cuộc tọa đàm cùng nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên đến từ các học viện, bảo tàng, trường đại học, Khu Di tích,... khẳng định giá trị lịch sử, văn hoácủa Khu Di tích, có giá trị đặc biệt trong công tác giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại các học viện và trường đại học; là nơi giáo dục trực quan sinh động về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; về lối sống thanh bạch, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư của Người. Khu Di tích là trường học thực tế, phản ánh chân thực sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các di tích, tài liệu, hiện vật trưng bày tại Di tích. Các ý kiến tập trung khuyến nghị cần phải tổ chức nhiều hơn nữa hoạt động tham quan học tập thực tế tại Khu Di tích, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo đối với phương pháp giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc kết hợp giảng dạy lý thuyết và tham quan học tập thực tế có sức thuyết phục mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến tư tưởng tình cảm, nhận thức và hành động của các học viên, sinh viên khi học tập, nghiên cứu bộ môn này. Tại buổi tọa đàm, nhiều kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được trình bày; cùng những đề xuất, kiến nghị trong công tác phối hợp giữa Khu Di tích và các đơn vị để tổ chức hoạt động tham quan đạt hiệu quả cao hơn nữa, như đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thuyết minh; mở rộng các hình thức tuyên truyền về Khu Di tích qua sách, truyện, phim, ảnh; tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề về Khu Di tích và Chủ tịch Hồ Chí Minh...