Lễ đón nhận Bằng do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào ngày 13-9 tới, tại đền An Sinh, sau Lễ khai hội truyền thống đền An Sinh năm 2014.

Được biết, ngay sau Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt sẽ công bố Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

X.Quảng