BizLIVE - Mặc dù doanh thu cả năm báo đạt 2.241,88 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ 2012 nhưng KHP mới chỉ hoàn thành 98% kế hoạch đầu năm đặt ra.

Giá cổ phiếu KHP tăng liên tiếp trong 2 phiên giao dịch ngày 11 và 12/2. Chốt phiên ngày 12/2, cổ phiếu này đạt 13.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP) mới đây đã có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2013.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4/2013 vừa qua KHP đạt 571,84 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn hàng bán tăng hơn 81,77 tỷ đồng so với mức giá 444,77 tỷ của quý 4/2012, đạt 526,54 tỷ đồng.

Tuy doanh thu thuần tăng nhưng do sự gia tăng của giá vốn hàng bán nên lợi nhuận gộp quý 4/2013 chỉ thu về gần 45,3 tỷ đồng, tăng 11,38% so với cùng kỳ 2012.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng từ 18,15 tỷ đồng cùng kỳ 2012 lên 23,94 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng tăng từ âm 5,7 tỷ đồng cùng kỳ lên gần 1,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận khác quý 4/2013, trong khi đó lại giảm mạnh từ 36,82 tỷ đồng quý 4/2012 xuống chỉ còn hơn 876 triệu đồng đã kéo lợi nhuận trước thuế còn 17,68 tỷ đồng, giảm tới 66,4%, tương đương với mức giảm 34,9 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012.

Lợi nhuận sau thuế công ty thu về 17,22 tỷ đồng, giảm 59,4% so với con số lợi nhuận 42,47 tỷ đồng của quý 4/2012.

Lũy kế cả năm, KHP đạt 2.241,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17,9% so với cùng kỳ 2012 nhưng vẫn chưa hoàn thành mốc kế hoạch 2.265 tỷ đồng doanh thu 2013.

Trong cơ cấu doanh thu 2013 của KHP, doanh thu từ bán điện đạt 2.151,26 tỷ đồng, tăng 17,2% so với 2012 và chiếm chủ yếu trong tổng doanh thu. Các loại doanh thu khác trong năm 2013 như doanh thu từ cho thuê cột điện, doanh thu tiêu thụ sản phẩm khác, doanh thu dịch vụ, doanh thu nhượng bán vật tư, hàng hóa cũng tăng so với năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính 2013 của công ty giảm nhẹ, đạt 27,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thu về 36,43 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lãi suất tiền gửi ngân hàng quý 4/2013 chỉ đạt 6,5%/năm, trong khi cùng kỳ 2012 là 9%/năm.

Lợi nhuận trước thuế 2013 đạt 95,86 tỷ đồng, giảm 41,5 tỷ đồng so với 2012. Lợi nhuận sau thuế 2013 đạt 70,62 tỷ đồng, giảm 36,13% so với con số lợi nhuận 110,57 tỷ đồng của năm trước đó.

Cuối năm, lượng hàng tồn kho của công ty tăng cao, chủ yếu là ở khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Đầu năm tồn kho 59,34 tỷ đồng, cuối năm con số này là103,48 tỷ đồng, tăng 74,3%, tương đương với 44,14 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 173,1 tỷ đồng, từ 393,65 tỷ đồng đầu năm, đến cuối năm chỉ còn 220,55 tỷ đồng.

Tiền mặt tuy tăng hơn 844 triệu đồng, đạt 1,14 tỷ đồng vào cuối năm nhưng do tiền gửi ngân hàng lại giảm gần 9,53 tỷ đồng dẫn đến lượng tiền và các khoản tương đương tiền của công ty vẫn giảm.

Giá cổ phiếu KHP tăng liên tiếp trong 2 phiên giao dịch ngày 11 và 12/2. Chốt phiên ngày 12/2, cổ phiếu này đạt 13.500 đồng/cổ phiếu.