Huỳnh Hồng Nga (tỉnh Tây Ninh) hỏi: “Tôi nghe nói có một số doanh nghiệp tuyển y sĩ đi làm việc tại Nhật Bản và CHLB Đức. Xin hỏi khi nào chương trình mới được triển khai? Nộp hồ sơ tại đâu?”.

Trung tâm Lao động ngoài nước trả lời: Hằng năm, Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với chính phủ Nhật Bản và CHLB Đức tuyển điều dưỡng và hộ lý sang làm việc tại 2 nước này từ 1 đến 2 đợt. Thông tin về các đợt tuyển này đều được đăng công khai trên website của cục và các phương tiện thông tin đại chúng trước thời điểm nhận hồ sơ từ 1-2 tháng. Năm 2016, các đợt tuyển dụng đã hoàn tất. Xin nói rõ là chương trình này chỉ tuyển hộ lý và điều dưỡng, không tuyển y sĩ.