Bà TRẦN THỊ LỆ NGA, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP.HCM, tiếp tục trả lời về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

1. Hiện nay có văn bản nào hướng dẫn việc các khoản đóng quỹ phúc lợi, kinh phí công đoàn không được trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền công, tiền lương hay chưa? (nguyenthiphuongdung72@gmail.com) Trả lời: Theo mục I Phần B Thông tư 84 ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính thì thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau: các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật... Như vậy, các khoản đóng góp quỹ phúc lợi, kinh phí công đoàn nằm ngoài các khoản được trừ. 2. Gia đình tôi cho thuê một lô đất, mỗi tháng thu nhập 4,5 triệu đồng. Lúc cho thuê chúng tôi chỉ làm hợp đồng tay và không có công chứng. Vậy tôi có phải kê khai và nộp thuế hay không? Minh Việt (quận 12) Trả lời: Trường hợp có thu nhập từ hoạt động cho thuê đất (thu nhập từ hoạt động kinh doanh) thì cá nhân cần liên hệ với chi cục thuế nơi có lô đất cho thuê để cung cấp hợp đồng thuê, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế TNCN theo quy định. MINH HIẾU ghi