Với những iFan các câu hỏi dưới đây chẳng có gì khó khăn.

Từ năm 2007 tới nay, mỗi năm Apple lại cho ra mắt một mẫu iPhone mới và trong bài viết này mời các bạn cùng chúng tôi thử xem kiến thức của bạn về iPhone của Apple tốt như thế nào.

Để xem câu trả lời mời các iFan kéo thanh trượt trên ảnh sang bên trái.

Câu 1:

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 1

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 2

Câu 2:

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 3

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 4

Câu 3:

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 5

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 6

Câu 4:

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 7

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 8

Câu 5:

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 9

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 10

Câu 6:

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 11

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 12

Câu 7:

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 13

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 14

Câu 8:

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 15

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 16

Câu 9:

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 17

Khong tra loi duoc 9 cau nay thi dung nhan minh la iFan - Anh 18