Trước kiến nghị của Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long về việc hoàn tiền chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp có quyết định miễn thuế thì không tính tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuế NK được miễn.

Khong tinh tien cham nop voi hang hoa duoc mien thue - Anh 1

Nếu DN đã nộp tiền thuế, tiền chậm nộp trong thời gian chờ xét miễn thuế thì việc hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp đã nộp thực hiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Ảnh: T.Trang.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rất rõ trường hợp này. Cụ thể, tại điểm c khoản 4 Điều 42 quy định: “Hàng hóa NK phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng đã được thông quan hoặc giải phóng hàng, trong thời gian chờ xét miễn thuế nếu kiểm tra, xác định hàng hóa không thuộc đối tượng được xét miễn thuế thì phải nộp đủ các loại thuế, tính lại thời hạn nộp thuế và tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế và bị xử phạt vi phạm theo quy định (nếu có);"

Tại khoản 1 Điều 107 quy định một trong các trường hợp được xét miễn thuế XK, thuế NK là: "Hàng hóa NK là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng theo kế hoạch cụ thể do Bộ chủ quản phê duyệt đã được đăng ký và thống nhất với Bộ Tài chính (phân loại theo hai danh mục riêng: Danh mục thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và danh mục nguồn vốn ngân sách địa phương)"

Vì vậy, theo Tổng cục Hải quan, căn cứ các quy định trên, hàng hóa NK phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng đã thông quan hoặc giải phóng hàng, nếu kiểm tra, xác định hàng hóa không thuộc đối tượng được xét miễn thuế thì phải tính tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế. Trường hợp có quyết định miễn thuế thì không tính tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuế NK được miễn.

Theo đó, trường hợp của Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long đã nộp tiền thuế, tiền chậm nộp trong thời giản chờ xét miễn thuế thì việc hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp đã nộp thực hiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Hải Nam