Không thể thờ ơ hơn nữa với tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai trong cán cân thanh toán của Việt Nam, bởi đó là một trong ba ngòi nổ của khủng hoảng kinh tế. Đó là quan điểm của Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển các ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ông Lê Xuân Nghĩa.