Liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập lên Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Bùi Văn Ga cho biết, kiến nghị của Hiệp hội là theo đúng tinh thần của Luật Giáo dục Đại học.

Quan điểm của Bộ GD&ĐT luôn khuyến khích các trường tuyển sinh riêng, trên nguyên tắc các trường phải có đề án trình lên Bộ, thể hiện được năng lực của trường, cam kết không để xảy ra các tiêu cực khi tuyển sinh riêng để Bộ thẩm định, chấp thuận.

Bộ GD&ĐT tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các trường, trường nào có đề án tuyển sinh riêng hợp lý sẽ được trao quyền tự chủ tuyển sinh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có trường nào trình lên Bộ đề án này, kể cả các trường công lập và ngoài công lập, trừ 10 trường khối năng khiếu nghệ thuật đã được Bộ GD&ĐT và Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch chấp thuận tuyển sinh riêng từ năm 2013.

Về kiến nghị bỏ điểm sàn. Thứ trưởng cho rằng, điểm sàn là ngưỡng tối thiểu để bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực. Nếu bỏ điểm sàn, thí sinh có điểm thấp vẫn được gọi vào học, ra trường không đáp ứng được yêu cầu xã hội, doanh nghiệp không chấp nhận, đó mới là sự lãng phí lớn. Hiện nay thi 3 chung thì phải có điểm sàn bình đẳng cho cả trường công lập và ngoài công lập. Bộ sẵn sàng lắng nghe, đối thoại và xử lý các kiến nghị của Hiệp hội theo các quy định chung