(VietNamNet) - "Giữ nhiều đầu mối là cách quản lý ôm đồm, lạc hậu, không phù hợp với kinh tế thị trường", chuyên gia cải cách hành chính Diệp Văn Sơn nhìn nhận vấn đề sắp xếp lại bộ máy tại TP.HCM.