Interfax-ABN dẫn lời lãnh đạo Viện nghiên cứu khoa học Trung ương số 30 thuộc Bộ Quốc phòng Nga Yuri Baluko cho biết: khả năng chiến đấu của các loại máy bay Su và MiG thuộc Lực lượng Không quân Nga sau khi hiện đại hóa sẽ tăng lên đáng kể.