(aFamily) - Tôi đã lấy hết can đảm để mời em đi chơi: "Cuối tuần này, em đi chơi với anh nhé?" và em đã đáp lại bằng một câu hỏi chẳng có gì liên quan: "Thường ngày anh đi xe gì đến trường vậy?"...