Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni khẳng định mong muốn và quyết tâm của Campuchia là không ngừng vun đắp cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.