Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng diễn ra ngày hôm qua 4-2, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Tất cả 16 đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phải là 16 tấm gương về giữ gìn đạo đức lối sống, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào, không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,

Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng,

chống tham nhũng phát biểu tại phiên họp

Ảnh: TTXVN

Chỉ đạo, định hướng những vụ phức tạp

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chính thức ra mắt. Ban Chỉ đạo do Bộ Chính trị thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc.

Ngay trong phiên họp đầu tiên, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tập trung thảo luận về một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp cần quan tâm chỉ đạo, đôn đốc giải quyết; báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, ông Nguyễn Bá Thanh, có đề cập đến một trường hợp tham nhũng tại một Tổng công ty nhà nước và đưa ra cảnh báo: "Tù xử nặng nhưng được mấy ngày trại giam đều sống sung túc, rồi loặng ngoặng đã thấy ra rồi, phải phòng kẽ hở của pháp luật”.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đặt vấn đề: "Trước đây chúng ta cũng có Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng rồi, tuy đã có thành công trong phòng chống tham nhũng, nhưng có những vụ việc để kéo dài, khiến niềm tin của dân giảm sút. Vậy làm sao để thực hiện được nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân?” Ông Lịch cho rằng, Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng của cơ quan nhà nước mà chỉ cho định hướng chỉ đạo đối với một số vụ trọng điểm, phức tạp, để kéo dài, hoặc có ý kiến khác nhau, giám sát việc xử lý các vụ việc; phối hợp với các ngành, các cấp, đôn đốc làm đúng chức năng nhiệm vụ, theo quy định của pháp luật.

Giữ mình trong sạch mới chống được tham nhũng

Để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: mỗi thành viên, mỗi cán bộ làm việc trong lĩnh vực này phải hết sức gương mẫu, "liêm, dũng, chính, trực” tức là phải trong sạch, dũng cảm, ngay thẳng, trung thực, công tâm. Bản thân mỗi thành viên và cả gia đình, vợ, con, phải giữ gìn sự trong sạch, rồi mới chống tham nhũng được, nếu không nói không ai nghe, tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được…Làm được như vậy thì dân mới tin.

Tổng Bí thư cho rằng, tham nhũng đã được coi là "quốc nạn”, cần phải tiếp tục phòng, chống một cách kiên trì, quyết liệt, lâu dài. Công cuộc phòng, chống tham nhũng lần này tiến hành trên cơ sở kế thừa những cái đã có, vừa có những điểm mới bổ sung, phát triển. Đây là công việc vô cùng hệ trọng nhưng cực kỳ phức tạp khó khăn vì liên quan tới lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng, chủ nghĩa cá nhân, đụng chạm tới người có chức có quyền. Tuy nhiên, lần này có thuận lợi là toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm.

Đề cập đến việc thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư nêu rõ việc này xuất phát từ yêu cầu khách quan, với một mong muốn và quyết tâm cao hơn tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt hơn nữa trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và lãng phí. Việc thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị với cơ quan thường trực là Ban Nội chính trung ương sẽ tạo cơ sở pháp lý và hiệu lực cao hơn trong việc phòng, chống tham nhũng.

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, có nghĩa là Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, các cấp, các ngành, trong cả hệ thống chính trị. Thành phần Ban Chỉ đạo lần này gồm đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, trong số này nhiều đồng chí đã tham gia Ban Chỉ đạo trước đây, có kinh nghiệm công tác; đồng thời bổ sung thêm một số đồng chí mới. Tổng Bí thư cũng đồng thời chỉ rõ rằng: "Ban Chỉ đạo đứng trước khó khăn, sức ép rất lớn, không làm được thì càng mất uy tín, ăn nói thế nào với Đảng, với dân. Tuy Ban Chỉ đạo không phải đũa thần làm thay đổi ngay tình hình, nhưng phải tạo chuyển biến rõ nét, phải làm tốt hơn trước đây. Bởi nếu không, dư luận cho là cần gì Đảng làm, để chính quyền làm”.

Lục Bình

16 thành viên của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tại phiên họp, ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức trung ương đã công bố Quyết định số 162-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng.

16 thành viên của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng gồm:

Trưởng ban: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

5 Phó Trưởng ban: Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương; Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng gồm: Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức trung ương; Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương; Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ông Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ông Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.