(VietNamNet) - Vì không muốn cưới cô người yêu đã có bầu với mình được 5 tháng, tên Đào Văn Tiến đã dùng bả chó pha với nước, bóp miệng người yêu, đổ vào miệng bắt uống.