(TBKTSG) - Trao đổi với phóng viên TBKTSG mới đây, Phó chủ tịch Ngân hàng ANZ Việt Nam và tiểu vùng sông Mêkông, bà Đàm Bích Thủy, cho rằng đây là thời điểm rất khó khăn nhưng cũng mang tính lịch sử của ngành ngân hàng và nếu không có ngay những quyết sách đúng đắn thì rất khó để nền kinh tế thay đổi tích cực vào năm 2014.

Hồng Phúc

Bà Đàm Bích Thủy.

(TBKTSG) - Trao đổi với phóng viên TBKTSG mới đây, Phó chủ tịch Ngân hàng ANZ Việt Nam và tiểu vùng sông Mêkông, bà Đàm Bích Thủy, cho rằng đây là thời điểm rất khó khăn nhưng cũng mang tính lịch sử của ngành ngân hàng và nếu không có ngay những quyết sách đúng đắn thì rất khó để nền kinh tế thay đổi tích cực vào năm 2014.

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.